ข่าวประชาสัมพันธ์

อาชีวะอาสาปฏิบัติการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า โรงเรียนบ้านทม ต.บ้านแดง อ.ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นายสมศักดิ์ ไพคำนาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร คณะครู และนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ออกพื้นอาชีวะอาสาปฏิบัติการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า โรงเรียนบ้านทม ต.บ้านแดง อ.ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button