ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร”คนดีศรีตระการ”

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 อำเภอตระการพืชผลร่วมกับเทศบาลตำบลตระการพืชผลและหน่วยงานราชการอื่น ๆ ร่วมจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร”คนดีศรีตระการ”โดยมีประธานในพิธีนายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลพ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายภัทรพล สารการ นายอำเภอตระการพืชผลเป็นผู้มอบประกาศนียบัตร”คนดีศรีตระการ” แก่ผู้สมควรยกย่องและสนับสนุนบุคคลที่เป็นต้นแบบในการประพฤติปฎิบัติตน อุทิศตนเป็นประโยชน์กับสังคมเป็นที่ประจักษ์ ชึ่งมีผู้ได้รับรางวัลจำนวน 32 ท่าน วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผลมีบุคลากรได้รับรางวัล 2 ท่าน คือ 1. นายกรวิทย์ สระประไพ รองผู้อำนวยการ 2.นางสาวสงกา ศรีอ่อน ครูสาขาวิชาการบัญชี ซึ่งพิธีการมอบดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริเวณอนุสาวรีย์รพระอมรดลใจ(อ้ม) เจ้าเมืองคนแรกของตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button