ข้อมูลการติดต่อ

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 11 หมู่ 10 ถ.อุบล-ตระการฯ ต.เซเป็ด อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์    0-4542-7531  0-4542-7532
E-mail         mail@tkc.ac.th
Website      http://www.tkc.ac.th

Back to top button