กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเชิดชูเกียรติ เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปีพุทธศักราช 2566

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีเชิดชูเกียรติ เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปีพุทธศักราช 2566 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีทั้งภาครัฐ และเอกชนอีกด้วย

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button