ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ยินดีต้อนรับ นายไชยรัตน์ อินทร์เพ็ญ ครูชำนาญการ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ยินดีต้อนรับ
นายไชยรัตน์ อินทร์เพ็ญ ครูชำนาญการ แผนกวิชาช่างยนต์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ด้วยความยินดียิ่ง

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button