ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ โครงการแก้มลิงหนองเอาะ บ้านไผ่ ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ร่วมให้การต้อนรับ นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการและการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4 และลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ โครงการแก้มลิงหนองเอาะ บ้านไผ่ ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button