ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียน นักศึกษา เข้ารับการสอบขอมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ภาคทฤษฎี ณ สำนักงานขนส่งอุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล มอบหมายให้ นายกรวิทย์ สระประไพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วย นายวีระยุทธ คำวัน หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์ และนายฉัตรชัย สมอทอง ครูสาขาวิชาช่างยนต์ นำนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการสอบขอมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ภาคทฤษฎี ณ สำนักงานขนส่งอุบลราชธานี

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button