ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้ารับฟังการแนะแนวเตรียมความพร้อมในการออกฝึกงาน จาก บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และลงนามความร่วมมือ MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล มอบหมายให้นางสาวจารุวรรณ์ ดานุวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่านแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วย นายโควิน เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้ารับฟังการแนะแนวเตรียมความพร้อมในการออกฝึกงาน จาก บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และลงนามความร่วมมือ MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยนักเรียนนักศึกษา สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button