ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้านิเทศและเยี่ยมชมนิทรรศการโครงงานวิชาชีพและสอบประมวลผลความรู้ รายวิชาโครงงานวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาการบัญชี

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เข้านิเทศและเยี่ยมชมนิทรรศการโครงงานวิชาชีพและสอบประมวลผลความรู้ รายวิชาโครงงานวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาการบัญชี ณ หอประชุมโนนแม่เมาะ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button