ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเชิดชูเกียรติ คนดี คนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตร พิธีเชิดชูเกียรติ คนดี คนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button