ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมบัวแดง

วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เข้าร่วมต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีต่อนายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ในโอกาสที่ได้เข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมบัวแดง

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button