ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดโครงการ “ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน” Fix it center “เทศกาลสงกรานต์”

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ได้รับเกียรติจากนายภัทรพล สารการ นายอำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน” Fix it center “เทศกาลสงกรานต์” ประจำปี 2566 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตระการปิโตรเลี่ยม ในการนี้ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติกล่าวรายงานในพิธีเปิด โดยมี นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง ณ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง หจก. ตระการปิโตรเลี่ยม ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวก และบริการตรวจซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และบริการอื่นๆ ให้แก่ประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button