ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ไพคำนามรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ร่วมต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) นายวิทวัต ปัญจมะวัต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นางสาวศรินทิพย์ ธนวิจิตรพันธ์ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 1 และคณะผู้บริหาร ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 โดย นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ผู้บริหารในสถาบันสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button