ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้ารับเกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดภัย ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี

วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล มอบหมายให้ นายกรวิทย์ สระประไพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เข้ารับเกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดภัย ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button