ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล มอบหมายให้ นายโควิน เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมี คณะครูและนักเรียน นักศึกษาที่กลับจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกอาชีพเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button