ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้ารับรางวัลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล มอบหมายให้นางสาวจารุวรรณ์ ดานุวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยนางสาวอัญชนา มานะบุตร หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล นางเย็นฤดี รัตนะวัล ผู้ปกครอง และครอบครัว นำนายพัชรพล รัตนะวัล นักศึกษาระดับปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล เข้ารับรางวัลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 ในการนี้พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบรางวัลแก่นักเรียน นักศึกษา เเละผู้แทนสถานศึกษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา การได้รับรางวัลในครั้งนี้เป็นเกียรติเเก่นักศึกษา อีกทั้งเป็นความภาคภูมิใจเเละเป็นเกียรติประวัติต่อวงศ์ตระกูลอีกด้วย
#ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button