กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสถานศึกษาปลอดภัย การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น วิทยากรจากโรงพยาบาลตระการพืชผล

วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นายกรวิทย์ สระประไพ รองฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายโควิน เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาปลอดภัย การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น วิทยากรจากโรงพยาบาลตระการพืชผล ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button