ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีไหว้ครู และไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนความรู้แก่ศิษย์ พร้อมมอบเกียรติบัตรครูดีในดวงใจ และทุนการศึกษา จำนวน 96 ทุน ณ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีไหว้ครู และไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนความรู้แก่ศิษย์ พร้อมมอบเกียรติบัตรครูดีในดวงใจ และทุนการศึกษา จำนวน 96 ทุน ณ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button