ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม Merry Christmas and Happy new year 2023

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นายโควิน เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายสมศักดิ์ ไพคำนาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายกรวิทย์ สระประไพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู และนักเรีย นักศึกษา ร่วมกิจกรรม Merry Christmas and Happy new year 2023 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button