ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร เข้าศึกษาดูงานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ในงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล พร้อมด้วยนายโควิน เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นำคณะครู บุคลากร เข้าศึกษาดูงานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ในงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ที่เป็นต้นแบบผ่านการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ 3 ครั้ง ต่อเนื่องในรอบ 10 ปี โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีได้รับเกียรติบัตร โล่พระราชทานทองคำ ในปี 2565

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button