ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีเปิดอาคารปฏิบัติการเรียนการสอน หลักสูตรทวิศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ณ วัดหนองเป็ด ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 18 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดอาคารปฏิบัติการเรียนการสอน หลักสูตรทวิศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ณ วัดหนองเป็ด ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิทวัต ปัจมะวัต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button