ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมกิจกรรม “คนตระการ ปลูกหมากตาล ให้ลูกหลานกิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล พร้อมด้วยนายกรวิทย์ สระประไพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรม “คนตระการ ปลูกหมากตาล ให้ลูกหลานกิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ณ โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน ตำบลท่าเมือง อำเภอตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button