ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบเกียรติบัตรผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล มอบหมายให้นายกรวิทย์ สระประไพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ไพคำนาม รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร และนายโควิน เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button