ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานตัวและรับมอบตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ รอบโควตา (เพิ่มเติม)

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นายสมศักดิ์ ไพคำนาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายโควิน เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายกรวิทย์ สระประไพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และคณะครู เจ้าหน้าที่
รับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ รอบโควตาเพิ่มเติม ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button