ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมผู้ประกอบการ รถรับ-ส่ง นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล พร้อมด้วยนายกรวิทย์ สระประไพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายสมศักดิ์ ไพคำนาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และงานปกครอง ดำเนินโครงการประชุมผู้ประกอบการ รถรับ-ส่ง นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมโนนแม่เมาะ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button