ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมอนุมัติผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล พร้อมด้วยนายกรวิทย์ สระประไพ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา นางสาวจารุวรรณ์ ดานุวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และคณะครู ร่วมประชุมอนุมัติผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button