ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินสถานศึกษาเชิงประจักษ์ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล มอบหมายให้นายโควิน เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายกรวิทย์ สระประไพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครูผู้เกียวข้อง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเชิงประจักษ์ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารวิทยาบริการ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button