ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผลเข้าร่วมกิจกรรม “วันปิยมหาราช” วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เพื่อร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชกาลที่ 5

📢ขอเรียนเชิญ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
เข้าร่วมกิจกรรม “วันปิยมหาราช” วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เพื่อร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชกาลที่ 5 “พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักของปวงชนชาวไทย”
🗓️ : ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566
⏳: เวลา 08:00 น.
📌ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button