ข่าวประชาสัมพันธ์

การลงนามสัญญากู้ยืมเงิน (กยศ.) ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล พร้อมด้วย นายกรวิทย์ สระประไพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายพิทยา รักษาพล หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน คณะครู และนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน (กยศ.) รายใหม่ จัดทำ การลงนามสัญญากู้ยืมเงิน (กยศ.) ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button