ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สู่ศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียนห้วยยางวิทยา ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 12 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา นายแปลก ภีระคำ ผุ้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล มอบหมายให้นายกรวิทย์ สระประไพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ในฐานะคณะกรรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 พร้อมคณะกรรมการฯ ได้เข้าประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สู่ศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียนห้วยยางวิทยา ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button