ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 19 มีนาคม 2567 นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เข้าร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร่วมกับเทศบาลตำบลตระการพืชผล เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการด้านต่าง ๆ ของเทศบาลแก่ประชาชนนอกสถานที่ ณ ศาลากลางบ้านม่วงเดียด ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button