ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการคัดแยกขยะและการจัดการขยะรีไซเคิล วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล มอบหมายให้ นายกรวิทย์ สระประไพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคัดแยกขยะและการจัดการขยะรีไซเคิล วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ปีการศึกษา 2566 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button