ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมชมรมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา และชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ครั้งที่ 1/2566

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะกรรมการชมรมฯ ประชุมชมรมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา และชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารวิทยาบริการ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button