ข่าวประชาสัมพันธ์

คระผู้บริหาร ครู และบุคลากร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล พร้อมด้วยนายโควิน เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายสุรเกียรติ อัจฉฤกษ์ หัวหน้างานความร่วมมือและนายสุขสันต์ เคนสิน หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button