ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้ารับการประเมิน และคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 26 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล พร้อมด้วยคณะครูสาขาวิชาการบัญชี ร่วมสนับสนุนและให้กำลังใจ นางสาวสุพรรษา ศรีราชา ระดับชั้น ปวส. 2 สาขาวิชาการบัญชี เข้ารับการประเมิน และคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตความรับผิดชอบ กลุ่มจังหวัด 9 ณ หอประชุมรักษ์พะยอม วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button