ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี กับตัวแทนครูและนักเรียนนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชาติ ทักษะงานวัดละเอียด ระดับ ปวช. ประเภททีม

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ขอแสดงความยินดี กับตัวแทนครูและนักเรียนนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชาติ ทักษะงานวัดละเอียด ระดับ ปวช. ประเภททีม ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้เข้าร่วมแข่งขัน
นางสาวบุณยพร บุญล้ำ
นายปริญญา โชติการ
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
ครูผู้ควบคุม
นายชาญชัย ลำงาม
นางสาวสุวิมล เวียงคำ
นายถิรวัฒน์ โสมมา

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button