ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีนายภัทรพล สารการ นายอำเภอตระการพืชผล ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดประชุม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีนายภัทรพล สารการ นายอำเภอตระการพืชผล ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดประชุม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button