ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสัมนา “รู้เท่าทันการพนันออนไลน์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ภัยร้ายในสังคม”

ชมรมสถานศึกษาปลอดภัยเชิญชวนเข้าร่วม โครงการสัมนา “รู้เท่าทันการพนันออนไลน์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ภัยร้ายในสังคม” โดยคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎร วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโนนแม่เมาะ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button