ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ร่วมงาน วันสถาปนา ๑๖๐ ปี อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๖

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ร่วมงาน วันสถาปนา ๑๖๐ ปี อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๓๐ น.เป็นต้นไป โดยร่วมเดินขบวน เริ่มจากโรงเรียนเทศบาล ๑ ขุหลุประชาวิทยาคาร ถึง สวนสาธารณะหอไตรหนองขุหลุ การแต่งกาย : ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา สวมชุดผ้าไทยพื้นเมือง นักเรียน นักศึกษา สวมชุดผ้าไทย

 

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button