ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการหนุนเสริม สนับสนุนวิชาการ ติดตามและประเมินการทำงานให้แก่สถานศึกษาสายอาชีพที่รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการหนุนเสริม สนับสนุนวิชาการ ติดตามและประเมินการทำงานให้แก่สถานศึกษาสายอาชีพที่รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button