ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2565)

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2565) โดยมี นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เป็นประธานคณะกรรมการในการดำเนินงานประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ร่วมการประเมินครั้งนี้ สำหรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรมภายใต้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และเพื่อให้ได้ทราบถึงผลการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถให้กับผู้เรียน ประชาชน ให้มีความรู้ ความสามารถที่จะประกอบธุรกิจหรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม ของสถานศึกษาเทียบกันในระดับจังหวัด การประเมินในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button