ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 วาระการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเพื่อรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ณ ที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล มอบหมายให้ นายกรวิทย์ สระประไพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 วาระการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเพื่อรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ณ ที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button