ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเขตความรับผิดชอบของกลุ่มจังหวัด 9 โดยได้รับเกียรติจาก นายสมปอง ทองศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร ประธานอนุกรรมการ พร้อมคณะ เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของวิทยาลัย และเข้าสู่พิธีการขั้นตอนการประเมินฯ ตามลำดับ ณ หอประชุมโนนแม่เมาะ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button