ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button