ข่าวประชาสัมพันธ์

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ปวช.3 และปวส.2 ทุกสาขาวิชา ตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษาภาคเรียนที่ 2

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
เชิญชวนนักเรียนนักศึกษา ปวช.3 และปวส.2 ทุกสาขาวิชา
ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2566
ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00-16.00 น.
ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button