ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงนามความร่วมมือ MOU ร่วมกับสถานประกอบการและเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2666 นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล พร้อมด้วยนายโควิน เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวจารุวรรณ์ ดานุวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายสุขสันต์ เคนสิน หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และตัวแทนครู ลงนามความร่วมมือ MOU ร่วมกับสถานประกอบการและเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ บริษัท คิวเอส พี ดี เอ็นจิเนียวิ่ง จำกัด บริษัท ตระการกิจอินเตอร์เทค จำกัด บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ชลบุรี) บริษัท เอสเอสเอ็ม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด บริษัท พี ควอลิตี้ แมขชีน พาร์ท จำกัด บริษัท ดี โอ อี พรีซิชั่น จำกัด บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) (กรุงเทพมหานคร)

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button