ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจตัวแทนครูและนักเรียน นักศึกษา เข้าประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 32 ในระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจตัวแทนครูและนักเรียน นักศึกษา เข้าประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 32 ในระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button