ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ขอแสดงความยินดี นางสาวบุญญาพร วิลามาศ ครูชำนาญการ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ขอแสดงความยินดี นางสาวบุญญาพร วิลามาศ ครูชำนาญการ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button