ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโดย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ได้ประกาศนโยบายน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อน

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ได้ประกาศนโยบายน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อน

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button