ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลในการประกวด พานไหว้ครู และมอบเกียรติบัตรผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต เก็บของมีค่านำส่งคืนเจ้าของ ทำความดี รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม สมควรได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ให้เป็นแบบอย่างที่ดี แก่เด็กและเยาวชน

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล มอบหมายให้ นายกรวิทย์ สระประไพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลในการประกวด พานไหว้ครู และมอบเกียรติบัตรผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต เก็บของมีค่านำส่งคืนเจ้าของ ทำความดี รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม สมควรได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ให้เป็นแบบอย่างที่ดี แก่เด็กและเยาวชน ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button